Svezak 04 Br. 3 (2009): Jul

- Aska i vuk

Ovo se desilo u ovčijem svetu na Strmim livadama. Kad je Aja, krupna ovca teškog runa i okruglih očiju, ojagnjila svoje prvo jagnje, ono je izgledalo kao i sva ostala novorođenčad: šaka vlažne vune koja počinje da kmeči. Bilo je žensko. I bilo je siroče, jer je Aja upravo tih dana izgubila muža, koga je mnogo volela. To dete majka  []

- Kolo

Vojnici u marš krenu, puške im na ramenu. Mještani, noseć svežnje, kroz kupinjake bježe. Izaslanici otplove smišljajuć načine nove stvaranja simetrije na groblju kog još nije. Onda zovnu pandite da objasne bandite. Očito nadgovoreni padaju umoreni. Ratnici, skupi jako, na nosačima sa barjakom američkim u lepršaju – da je sve dobro znak daju. Susjed je taj udaljeni, nemoćni il nevoljeni,  []