Svezak 04 Br. 3 (2009): Jul
sebilj andric mak-dizdar

Svezak 04 Br. 3 (2009): Jul

: Aska i vuk

Ovo se desilo u ovčijem svetu na Strmim livadama. Kad je Aja, krupna ovca teškog runa i okruglih očiju, ojagnjila svoje prvo jagnje, ono je izgledalo kao i sva ostala novorođenčad: šaka vlažne vune koja  []

: Kolo

Vojnici u marš krenu, puške im na ramenu. Mještani, noseć svežnje, kroz kupinjake bježe. Izaslanici otplove smišljajuć načine nove stvaranja simetrije na groblju kog još nije. Onda zovnu pandite da objasne bandite. Očito nadgovoreni padaju  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne