Svezak 19 Br. 2 (2024): April

- 30 BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH UMJETNIKA

VERONIKA YABLONSKA 30 BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH UMJETNIKA   Kako su naslikali život, smrt, hranu i lutanje i šta možemo naučiti od njih Ako je umjetnost ogledalo okrenuto prirodi, dobrodošli smo pogledati u nju. Kako su naslikali život, smrt, hranu i lutanje i šta možemo naučiti od njih   Ako je umjetnost ogledalo okrenuto prirodi, dobrodošli smo pogledati u nju. U ovom eseju  []