Svezak 16 Br. 2 (2021): April

- PREDSTAVLJANJE BOSANSKIH MUSLIMANA U SREDNJOJ EUROPI Prikazi, Prijenosi i Razmjene

Glavni cilj ove knjige je da istakne važnost bogatih susreta, prijenosa i razmjena između naroda srednje Europe i muslimana iz Bosne i Hercegovine za razvoj i transformaciju modernog bosansko-muslimanskog indentiteta i njegovog predstavljanja od devetnaestog stoljeća pa sve do danas. Također pruža dokaz o tome kako je historija odnosa sa bosanskim muslimanima izgradila stavove i politike prema muslimanima i islamu  []

- LJUDI RATA (2010)

Opsada Sarajeva je bila najduža u modernoj Europi. Srpski separatisti podržani od strane Jugoslavije su okružili mladi glavni grad Bosne i Hercegovine, opkolili ga i strijeljali njegove stanovnike u trajanju od hiljadu dana, počevši od petog Aprila 1992. Suočavajući se sa odlučnim oružanim otporom i stoičkom populacijom, opsadne snage nikada nisu pokušale zauzeti grad, a nakon što je dejtonskim sporazumom  []

- Između kultura: Životni put i literarno stvaralaštvo autorice u egzilu

1992. sam dospjela u Njemačku, u meni do tada nepoznatu zemlju, gdje sam imala sreću brzo naučiti jezik i kroz nova saznanja dalje razviti moje literarno stvaralaštvo. Moja prva faza u Njemačkoj 1992-95. bila je izbjeglička agonija: preko dana sam bila opterećena poslom, radila sam u nekoliko domaćinstava kao čistačica, brinula se o domaćinstvu i porodici, a onda sam trčala  []