Contributors Saša Skenderija
mak-dizdarsebiljandric

Članci

Razglednica

Noćna panorama Sarajeva objektivizirana bljescima eksplozija, barutnim fleševima, igrama silueta u kojima tek inercija oka razaznaje nekadašnje forme (priziva u sliku treperave gradske gabarite, narančasta neonska korita, večernja crescenda automobilskih farova koji na preeksponiranim fotografijama  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2022 Duh Bosne