Svezak 05 Br. 4 (2010): Oktobar
sebiljandricmak-dizdar

Svezak 05 Br. 4 (2010): Oktobar

: S druge strane rijeke

Prije rata se tek po imenima prepoznavala naconalna pripadnost u mom rodnom gradu a sada je dovoljno pogledati na kojoj strani rijeke neko živi. Na istočnoj strani su Bošnjaci a na zapadnoj Hrvati. Moj rodni  []

: Odvojiti historiju od mita: Razgovor (II)

LIFSCHULTZ: Dok govorimo o multinacionalnim državama, možete li elaborirati pobliže Vaš argument iznesen u knjizi Nacionalno pitanje u Jugoslaviji da su demokratija i jugoslovenski „unitarizam“ bili nekompatibilni fenomeni. U drugim multinacionalnim državama kao što su  []

: Vertikalno i horizontalno

Kako vriskove da zakopamo duboko u zemlju zaborava Da nas ne dostignu na ovim teškim putovima Kako da skupimo sve drage riječi i osmijehe u ove tijesne torbake Kako da potkujemo što otpornijom kožom ove  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2022 Duh Bosne