U ovom broju
sebiljmak-dizdarandric

U ovom broju

: Sve teže

dajem konačni oblik nečemu. Ni jedna šolja kojom grabim vodu, ni jedan krčag u kojoj je nosim ne doseže ravnotežu između punog i praznog. Danas se ne usuđujem na nešto više no da oplijevim baštu,  []

: Afghanistan

Ubili su nam tumača, ko će nam tumačiti? Ko će nas izvesti iz ovog jebenog filma kad nemamo tumača? Kad smo gluvi pred onim što čujemo i slijepi za ono što i bez tumača vidimo.

: Ćamil Sijarić, Prognanik

U godini u koju smo, evo, upravo kliznuti navršit će se stotinu godina od rođenja pisca Ćamila Sijarića. Bijelopoljca, rođenog u selu Šipovice, Sandžaklije, koji je značajniji dio života proveo u Sarajevu. Bilo je to  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2022 Duh Bosne