sebiljmak-dizdarandric

U ovom broju

: Kumstvo u Muhamedovaca, 1889

Listajući po narodnim pjesmama Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini, zapeće pažljivom čitaocu počešće oko za stihove, u kojima se spominje kumstvo. Za primjer navađam nekoliko ovijeh stihova: ”Lika  kumom bio kod djevojke.”…… ”Evo t’ kuma,  []

: Slike Marša Mira, 2019

Iskreno se zahvaljujem PD ‘Horizont’ Bihać 2006, Edinu Deliću i Anelu Osmanoviću iz Lukavca.         Marš Mira  Članak                              []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2019 Duh Bosne