Contributors W. H. Auden
mak-dizdarsebiljandric

Članci

Podjela

Nepristran bar bio je kad je došao radi svoje misije, nikad nije vidio zemlju koju su ga pozvali da dijeli je između dva naroda, fanatično posvađana, s nepomirljvim bogovima, a različita im hrana. „Vrijeme je  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2022 Duh Bosne