Contributors Danilo Kiš
andricsebiljmak-dizdar

Članci

LOGORI

Svaki pokušaj, makar i najzaobilazniji, makar i u zametku, bilo kakvog ideološkog opravdanja tog fenomena – logorâ – u ime takozvane “istorijske nužnosti”, “klasne borbe”, “rasne čistote”, “novog čoveka” i slično, diskreditovaće svako delo, svakog  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2022 Duh Bosne