Contributors Damir Marić
andricsebiljmak-dizdar

Članci

SOKRAT I BOSNA

Kada sam bio student filozofije prije rata bio sam začuđen jednim aspektom Sokratovog učenja. Naime, u Platonovom dijalogu Gorgija, Sokrat u raspravi sa Polom kaže da je nepravda najveće zlo. Na Polovo pitanje da li  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2019 Duh Bosne