Svezak 13 Br. 2 (2018): April
andricsebiljmak-dizdar

Svezak 13 Br. 2 (2018): April

: KUMSTVO KOD SELJAČKIH ZAJENICA

U katoličkoj crkvi postoje kumovi na krštenju, na krizmi i prilikom vjenčanja. Kumovi se svaki put posebno biraju. Oni se svagdje veoma poštuju i smatraju u neku ruku rodbinom. Kod pravoslavnih kumstvo ima još veću  []

: KUMOVA KLETVA

U pripovetkama Janka M. Veselinovića, koje su pune dobrog etnografskog materijala, nalazi se jedna pod naslovom „Kumova kletva” (Slike iz seoskog života, II, Beograd, 1899, SKZ 54, 2, 1 idd). Čiča Srećko Sokočić kršteni je  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne