Svezak 10 Br. 2 (2015): April
sebiljmak-dizdarandric

Svezak 10 Br. 2 (2015): April

: ISTINSKO BOSANSKOHERCEGOVAČKO BLAGO

Zemaljski muzej u Sarajevu je čarobno mjesto. Četiri miliona eksponata. Da, miliona. Dok hodate njegovom salam i hodnicma, putujete historijom Bosne i Hercegovin: drveni i kameni predmeti koje su naši preci koristili prije nekoliko hiljada  []

: BOBOVAC

Infografički vodič kroz Bobovac, gnijezdo bosanskih kraljeva […] Poster bobovac Bosnian final 2015

: ÉMILE DURKHEIM I SARAJEVSKI MARLBORO

Da bi etnički identiteti nestali u jednom nacionalnom identitetu, treba da postoji mehanička solidarnost. „Društvene molekule, koje mogu na taj način biti koherentne mogu djelovati zajedno samo u onoj mjeri u kojoj nemaju svoje lično  []

: NACIONALIZAM I ORGANSKA SOLIDARNOST SARAJEVA

Nacionalistički diskursi i politički programi često kao cilj najavljuju stvaranje ili povratak homogenom, samodovoljnom društvu. Koncept mehaničke i organske solidarnosti Emila Durkheima daje koristan konceptualni okvir za shvatanje binarnih suprotnosti, koje napreduju kroz programe i  []

: BALKAN

Nisam nikada i nigdje vidio dunju ali lipe i u Skandinaviji cvjetaju. Jedino, isprane čajem kiša, slabo mirišu. Miris balkanske lipe uvlači se ljeti, jak kao parfem, u deke i u džempere. Dunje rđaju na  []

ISSN: #1931-4965 // © 2006-2023 Duh Bosne